Jozef Gasparik 19211989
Piroska Gasparikova 2007
Marta Gasparikova 2008
pan Novak
Anton Gasparik
unknown Gasparik
Dodo Gasparik
pani Gasparikova
Margita Skvareninova 19031989
Jozef Gasparik
Martin Gasparik
Maria Ondrusova